مجله الکترونیکی تدبیرشماره 318 - بهمن و اسفند 1398

مشاوران و متخصصان سازمان مدیریت صنعتی
IMILogos_Fa

امید است که محتوای تدبیر در این شرایط بحران ویروس کرونا مفید و موثر واقع گردد.

ما در سازمان مدیریت صنعتی خدمات مشاوره‌ای خود را متناسب با شرایط موجود بهبود داده‌ایم، و همچنان در بحران موجود و شرایط پساکرونا یک هم‌راه مورداعتماد برای شما هستیم.

دیدگاهتان را بنویسید

چگونه میتوانیم به شما کمک کنیم؟

برای مشورت با مشاوران حرفه‌ای مدیریت و مشاوران مجرب کسب‌وکارِ «سازمان مدیریت صنعتی» در تهران و یا نمایندگی‌های استانی با ما تماس بگیرید، یا درخواست خود را آن‌لاین ارسال کنید.

گالری ما را ببینید

به دنبال حل مسائل سازمان خود هستید؟