کانون ارزیابی و توسعه بانک آینده

«کانون ارزیابی و توسعه» معاونین شعب راهکاری مهم برای مدیریت منابع‌انسانی بانک‌هابانک آینده

یکی از اصول مدیریت منابع‌انسانی در توسعه نیرو، طرح‌های جانشین‌پروری است. در صنعت بانکی، روسای شعب از مهم‌ترین مشاغل بانکداری هستند و تاثیر مستقیم بر بهره‌وری و موفقیت بانک داشته و تحقق استراتژی‌های بانک را میسر می‌نمایند. بانک آینده بانک جوانی است و به جذب و رشد جوانان نیز اهمیت بسیار قائل است. نیروهای شاغل در آن در بخش‌های مدیریتی تلفیقی از افراد بازنشسته و باسابقه صنعت بانکداری و مرتبط و همچنین حضور افراد جوان مستعد است. این طرح با هدف توسعه معاونین جوان بانک برای جانشینی ریاست شعبه انجام شده است.

 • هدف پروژه: ارزیابی معاونان شعب و انتخاب بهترین جانشین‌ها برای سمت مدیریت شعبه
 • سه مرحله‌ی اصلی پروژه:
  1. طراحی مدل شایستگی و ابزارهای ارزیابی برای توسعه‌ی معاونان شعب؛
  2. برنامه‌ریزی و اجرای کانون؛
  3. طراحی برنامه‌ی توسعه بر اساس نتایج کانون.
 • مزیت‌:
 • انتخاب بهتر و دقیق‌تر و با درصد خطای کم‌تر جانشین برای سمت مدیران شعبه و توسعه‌ی قابلیت‌های افراد منتخب
 • چالش:
 1. طولانی‌شدن زمان طراحی مدل شایستگی به‌علت طولانی‌شدن زمان مصاحبه با خبرگان.
  • راه‌کار: امکان تمدید زمانی قرارداد
 2. طولانی‌شدن زمان اجرای ارزیابی به‌علت محدودیت‌های کارفرما در هم‌آهنگی با شعب.
  • راه‌کار: امکان تمدید زمانی قرارداد
 3. استقبال نکردن از پروژه به‌علت طیف‌های متفاوت منابع انسانی ادغام‌شده از سه بانک (تات، مؤسسه‌ی اعتباری صالحین، و مؤسسه‌ی اعتبار آتی) و وجود تنش‌هایی بین کارکنان.
  • راه‌کار: جلسه‌ی آشنایی و توجیهی با هدایت مشاور طرح
 4. نبود زیرساخت مناسب از بعد نظام‌های پایه‌ای که مهم‌ترین آن‌ها مدیریت عملکرد و نظام آموزش است.
  • راه‌کار: بررسی نظام‌های مدیریت عملکرد و آموزش
 1. شناخت وضعیت موجود شرکت و تدوین منشور و برنامه‌ی پروژه؛
 2. طراحی و تدوین مدل شایستگی برای گروه شغل هدف رؤسای شعب؛
 3. طراحی یا انتخاب ابزارها و تمرین‌ها برمبناي مدل شايستگي؛‌
 4. برگزاری کانون
  • 4/1. طراحی و آماده‌سازی محیط برگزاری کانون و فراهم‌آوردن ملزومات اجرایی؛
  • 4/2. برگزاري دوره‌ی مقدماتي پرورش ارزيابان؛
  • 4/3. آماده‌سازی جو سازمانی برای برگزاری کانون؛
  • 4/4. اجرای کانون‌.
 5. برنامه‌ی توسعه
  • 5/1. تهیه‌ی گزارش‌های ارزیابی فردی و ارائه‌ی نتایج فردی برگزاری کانون؛
  • 5/2. اجرای دو کارگاهِ برنامه‌ی توسعه‌ی جمعی برای بسترسازی توسعه‌ی فردی؛
  • 5/3. طراحی و تدوین برنامه‌ی توسعه‌ی فردی.
 6. طراحی مسیر آینده‌ی طرح با هم‌فکری کارفرما و اختتام پروژه شامل ارائه‌ی درس‌آموخته‌ها، چکیده‌ی مدیریتی و کتاب‌خانه‌ی اطلاعات پروژه.
 • بررسی دقیق نظام‌های پیش‌نیاز و بستر برای اثربخشی بیش‌تر ارزیابی و برنامه‌ی توسعه‌ی معاونان شعب
  • خروجی ارزیابی‌ها تحلیل و تدوین گردید.
  • گزارشات آماری و تحلیل آزمون‌ها و نتایج کلی و بخشی از نتایج فردی به تصمیم‌گیران بانک ارائه شد.
  • گزارشات بازخورد فردی تهیه و به صورت محرمانه دراختیار متقاضیان قرار گرفت.
  • جلسات فردی توجیهی-آموزشی برای تدوین و تکمیل برنامه توسعه فردی برگزار شده و برنامه توسعه فردی نهایی تنظیم شد.
  • تعداد افراد ارزیابی‌شونده 36 نفر می‌باشد.
  • هشت ابزار اصلی شامل: مصاحبه، تمرین گروهی، موردکاوی و ارائه تحلیلی، بحث گروهی، رزومه، بازخورد 180 درجه، تست واتسون و تست PDA بوده است.
  • ده ارزیاب ارشد و حرفه‌ای در روزهای کانون مشارکت داشتند.
  • دو نفر تیم اجرایی و دفتری روز کانون مشارکت داشتند.
چگونه ما میتوانیم به شما کمک کنیم؟

ملت وب یا لورم ایپسوم به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

از همکاری مجدانه و همه جانبه سازمان مدیریت صنعتی و تلاش صمیمانه و مستمر مشاوران آن سازمان که با پشتکار و همتی بی شائبه، مبتنی بر اعتقاد و ایمان کاری، تا حصول نتیجه مطلوب نهایی ما را همراهی کردند سپاسگزاری می‌نمایم.

ابوطالب نجفی
مدیر عامل, شرکت خدمات انفورماتیک

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?